Obywatele tego kraju cieszą się często skrajnymi opiniami wśród innych narodów. Począwszy od szkodliwych i niezbyt przychylnych stereotypów, aż po bardzo pozytywne opinie. Te pierwsze dotyczą na ogół wątpliwej uczciwości, ale także postrzegania Polaków jaków taniej siły roboczej, która w wielu zachodnich państwach pozbawiania zatrudnienia ich obywateli. Natomiast pozytywne komentarze dotyczą tego, że Polacy na świecie bardzo ciężko pracują. Są również inteligentni i wywiązują się ze swoich obowiązków efektywnie. Słyszy się, że na tle innych narodów wyróżniamy się właśnie zaangażowaniem w pracę, ale również przedsiębiorczością i otwartością na inne kultury, narody czy wartości. Raz na jakiś czas zwłaszcza polskim politykom zdarza się zaburzyć ten pozytywny obraz swoim zachowaniem, bądź szczególnie nieszczęśliwym komentarzem. Generalnie jednak Polacy na świecie mają się dobrze. Poza granicami Polski żyje sporo ponad dwa miliony jej obywateli. Bardzo liczna grupa to emigranci, którzy opuścili swój rodzinny kraj po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej. Już wcześniej wielu rodaków pracowało na Zachodzie, ale dopiero nieco ponad dekadę temu, Polacy na świecie zaczęli być głównie Polakami mieszkającymi i pracującymi na zachodzie Starego Kontynentu. Najliczniejsza polonia mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam również pojawia się ostatnimi czasy najwięcej zgrzytów społecznych i politycznych, wynikających z tak licznej obecności Polaków na Wyspach Brytyjskich. Mówi się nawet o realnym i daleko idącym zaostrzeniu przywilejów w ramach polityki imigracyjnej Wielkiej Brytanii. W tej debacie odniesienie do Polaków pojawia się bardzo często. Polacy na świecie to również spora grupa za naszą zachodnią granicą. Niemcy okazały się dla wielu rodaków kolejnym już domem. Spora ich część w ogóle nie rozważa powrotu do Polski, ponieważ właśnie w Niemczech znaleźli swoje miejsce na ziemi. Powoli, ale konsekwentnie zmienia się obraz, jaki mają Polacy na świecie. Wiele jest zapewne jeszcze do zrobienia w tej sprawie. Pocieszający jest natomiast fakt, że przedstawiciele Narodu Polskiego coraz częściej dostrzegają swoją wartość. Czują się pełnoprawnymi Europejczykami i obywatelami świata. Nie zgadzają się na złe warunki pracy i domagają się za nią uczciwego wynagrodzenia. A pracują ciężko. Polacy na świecie przekonują, że nie chcą być społecznymi pasożytami. Wolą pracować, płacić podatki i uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności. Wielu z nich przekonuje, że chętnie zostaliby w kraju, gdyby ich własne państwo dawało im jakiekolwiek perspektywy. Jak do tej pory Polska choć silniejsza niż przed laty, to nadal zmaga się ze zmianami, charakterystycznymi dla młodych demokracji i dopiero kształtującego się wolnego rynku. Zmiany gospodarcze zachodzą dosyć szybko. Zwłaszcza w kontekście zdecydowanie bardziej opornych zmian w mentalności. Polacy na świecie walczą jednak ze stereotypowym postrzeganiem. A przede wszystkim nabierają coraz większego poczucia własnej wartości i bronią swojego dobrego imienia.

Stany Zjednoczone przestały być przez Polaków traktowane niczym synonim ekonomicznego i społecznego raju. Mieszkańcy kraju nad Wisłą nadal chętnie podróżują do USA, ale rzadziej niż przed laty motywują ich cele finansowe. Teraz Stany Zjednoczone odwiedza się, aby móc spotkać się z krewnymi, odpocząć czy zobaczyć przysłowiowy kawałek świata.

Continue reading

Około dwóch i pół miliona Polaków mieszka za granicą. To dużo, biorąc pod uwagę liczebność kraju na poziomie około trzydziestu ośmiu i pół miliona. Wielu emigrantów mieszka w innych krajach od lat. I powrót do Polski wcale im się nie marzy. Niektórzy liczą na to, że kiedyś w jakiejś odległej przyszłości będą mogli wrócić. Może na starość? Kto wie, gdyż w tym czasie wiele może się zdarzyć.

Continue reading

Samotność może dotknąć każdego. Tak osobę samotną, jak również tę będącą w związku. Nie musi ona wynikać z faktycznego braku relacji z innymi. Zdarza się bowiem, że nawet osoby otoczone mnóstwem ludzi czują się bardziej samotne niż ci, których relacje społeczne są skrajnie ograniczone. Warto mieć również na uwadze, że samotność opiera się na emocjach jednostki.

Continue reading