Harvard University, zwany także potocznie Uniwersytetem Harvarda, to najstarsza placówka w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się kształceniem akademickim. Choć oficjalnie miano uniwersytetu przysługuje jej od 1780 roku, została założona już w roku 1636, czyli u początków istnienia nowego państwa na terenie Ameryki Północnej.

Continue reading

Cambridge to nazwa brytyjskiego miasta, zlokalizowanego w południowej Anglii. Nietrudno wywnioskować etymologię tej nazwy, jako że pierwotna osada została założona nad rzeką Cam, zaś bridge to angielskie określenie dla mostu, punktu przeprawy przez wodę. Nazwa ta jest jednak obecnie kojarzona nie tyle z samym miastem, ile z uniwersytetem, który funkcjonuje tu od 1209 roku. Długowiekowa tradycja i wysokie standardy kształcenia czynią z tej uczelni jedną z najbardziej prestiżowych placówek tego typu na świecie. W samej Anglii konkuruje ze starszym Oxfordem, z którego zresztą poniekąd wywodzi swoje korzenie, ponieważ jego założycielami byli oksfordzcy profesorowie. Jednak to jemu oficjalne rankingi przyznały pozycję lidera wśród uczelni brytyjskich. W skali światowej, Cambridge zajmuje wysokie, 10. miejsce. Kobiety kształcą się tu od 1873 roku.

Bardzo ważna placówka naukowa

Aż do XVI wieku uczelnia w Cambridge nie potrafiła wyjść z cienia pobliskiego Oxfordu. Ten stan rzeczy uległ zmianie w czasie gdy działał tu wybitny humanista, Erazm z Rotterdamu, który znacząco zreformował tę placówkę. Uniwersytet szczyci się przede wszystkim szczególnie wysokim poziomem nauczania i badania nauk ścisłych i przyrodniczych, ale oczywiście w spektrum przedmiotów akademickich znajdują się również lingwistyka, historia, filozofia czy ekonomia. Poza działalnością oświatową, uniwersytet w Cambridge zajmuje się także prowadzeniem poważnych prac badawczych, między innymi nad atomem czy strukturą DNA. Tutejsza biblioteka należy do najlepiej zaopatrzonych tego typu instytucji na świecie, jej księgozbiór liczy sobie bowiem 3,5 miliona woluminów oraz 16 tysięcy rękopisów. Znajdują się tu muzea i wspaniałe obserwatorium astronomiczne. Ponadto działa tu także drukarnia oraz wydawnictwo, publikujące poważane na całym świecie podręczniki akademickie i poważne publikacje. Uniwersytet ten jest odpowiednim miejscem przede wszystkim dla osób ambitnych, spragnionych wiedzy i chcących inwestować w swój szeroko rozumiany rozwój intelektualny.

Prestiż wyznaczany nazwiskami absolwentów

Wśród słynnych absolwentów uniwersytetu w Cambridge wymienić można Isaaca Newtona, wybitnego fizyka, twórcę między innymi trzech praw dynamiki czy Charlesa Darwina, uczonego, który zrewolucjonizował świat nauki zwłaszcza swoją teorią ewolucji gatunków biologicznych. Newton zresztą był tutaj profesorem, wykładowcą katedry matematyki. W murach tych kształcił się także angielski poeta, lord George Gordon Byron, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na literacko-kulturalny prąd romantyzmu. Intelektualistom, którzy zdobywali wiedzę w tej szacownej uczelni, przyznano 65 Nagród Nobla, trofeum akcentującym najważniejsze odkrycia naukowe i najwybitniejsze osiągnięcia artystyczne. Współczesnych zainteresuje ponadto ciekawostka, że studentem tej uczelni był swego czasu aktor Hugh Laurie. Jako że rozważał wybór kariery sportowej, regularnie brał udział w organizowanych tu zawodach wioślarskich, tak zwanym Boat Race Oxford-Cambridge.

Limerick to miasto usytuowane w środkowo-zachodniej Irlandii. Osada ta ma długą historię, bowiem została założona już w 812 roku przez Duńczyków. W czasach średniowiecza była stolicą królestwa o tej samej nazwie i służyła za siedzibę królom Munsteru, jednej z czterech wielkich prowincji Irlandii, która obejmowała jej południowo-zachodni kraniec. To trzecie co do wielkości irlandzkie miasto jest obecnie jednym z tych, w których skupiła się polonia. Polska szkoła w Limerick została założona z myślą o patriotycznej edukacji dzieci polskich emigrantów.

Szlachetna i patriotyczna inicjatywa

Polska szkoła w Limerick powstała i zaczęła funkcjonować dzięki inicjatywie pani Doroty Wańdoch. Dostrzegła ona bowiem, że najmłodsze pokolenie Polaków, urodzone i wychowane już w Zjednoczonym Królestwie, a nie w Polsce, powinno mieć szansę by poznać kraj rodziców, opuszczony najczęściej z powodu emigracji zarobkowej. Wielu rodzinom zależy na tym, by przekazać dzieciom podstawowe informacje na temat Polski, zaznajamiać je z polskim językiem i kultywować konkretne zwyczaje. Szkoła daje jednak możliwość przeprowadzenia dzieci przez szczegółowo opracowany program nauczania, umożliwia zdobycie rzetelnych i uporządkowanych informacji na temat polskiej przeszłości i geografii. Szkolne lekcje języka polskiego są wręcz konieczne, by najmłodsi opanowali ten trudny przecież język w należytym stopniu. Polska szkoła w Limerick funkcjonowała początkowo pod nazwą Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, a jego działalność zainaugurowano 6 stycznia 2007 roku. Lekcje w tej placówce odbywają się raz w tygodniu, ponieważ jej uczniowie uczęszczają na co dzień do szkół irlandzkich, gdzie zdobywają wykształcenie ogólne.

Jaka jest pełna oferta kształceniowa szkoły?

Polska szkoła w Limerick to nieduża placówka oświatowa. Jej kadrę nauczycielską tworzy czworo pedagogów, którzy przekazują uczniom usystematyzowaną wiedzę na temat polskiego języka, kultury i wszelkiego rodzaju informacji o charakterze naukowym. Z ramienia działającej przy szkole Polonijnej Organizacji Oświatowej prowadzone są po polsku zajęcia z matematyki oraz katechezy. Poza uczęszczaniem na wiodące lekcje, uczniowie mają okazję rozwijać swoje indywidualne talenty, biorąc udział w organizowanych tu zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Chętni mogą pogłębiać wiedzę zdobywaną podczas lekcji, ale znajdzie się miejsce również dla tych, którzy chcą w miłej atmosferze rozwinąć zdolności artystyczne czy sprawność intelektualną. Dostępne są koła dla miłośników gimnastyki, tańca, a także szachów, astronomii czy też warsztaty dziennikarskie. U początków swej działalności, polska szkoła w Limerick kształciła 86 dzieci, w roku szkolnym 2007/2008 ukończyło 240 uczniów, zaś obecnie na organizowane tu zajęcia uczęszcza regularnie 500 osób. Liczby te wskazują, jak bardzo potrzebna była taka inicjatywa i jak dobrze sprawdziło się podjęte przedsięwzięcie. Polska szkoła w Limerick podlega polskiemu Ministrowi Edukacji Narodowej i Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Współcześnie podjęcie nauki obcego języka nie jest rzeczą kłopotliwą. W księgarniach znaleźć można szeroki wybór podręczników, omawiających nie tylko zawiłości gramatyczne języków obcych, ale także prezentujących spektrum najbardziej potrzebnego słownictwa. Wiele takich wydawnictw posiada także płyty multimedialne z programami umożliwiającymi naukę w bardziej nowoczesny sposób. Oczywiście istotnym elementem zestawów do nauki języka jest zawsze jakiś nośnik dźwięku, na którym zapisane są ścieżki prezentujące sposób, w jaki powinno się wymawiać słowa w danym języku. Ta pośrednia metoda jest do pewnego stopnia wystarczająca, jednak z powodzeniem zastąpi ją udział w specjalnym kursie, jaki organizuje każda szkoła językowa.

Dla laików i ambitnych

Szkoła językowa to miejsce, w jakim spotkać się mogą osoby o skrajnie różnych motywacjach do nauki, prezentujące rozmaite zawody i wiek. Najmłodszymi uczestnikami prowadzonych tu zajęć są uczniowie szkolni i akademiccy, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności, najczęściej w kontekście czekających ich egzaminów: czy to maturalnych czy wiążących się z uzyskaniem certyfikatu bądź stopnia naukowego. Szkoła językowa to jednak również miejsce dla tych, którzy nie mieli nigdy dotąd do czynienia z danym językiem obcym, a odczuwają potrzebę poznania go w możliwie najlepszym stopniu. Niektórzy decydują się na udział w zorganizowanych zajęciach również dlatego, że przeczuwają iż prowadzone przez kogoś lekcje, wypełnione także testami umiejętności, najlepiej zmotywują ich do przyłożenia się do nauki.

Jak to działa?

Szkoła językowa przypomina pod względem funkcjonowania każdą inną placówkę oświatową. Jej dzień pracy to sekwencja zajęć, prowadzonych w niedużych grupach przez wykwalifikowanych lektorów. Lekcje odbywają się zazwyczaj przy wykorzystaniu wybranego podręcznika, który przeprowadza członków danej grupy przez zaplanowany kurs, który ma na celu podniesienie ich możliwości komunikacyjnych i wzbogacenie wiedzy teoretycznej. W odróżnieniu jednak od zwykłych szkół, szkoła językowa stosuje specjalne egzaminy wstępne, które pomagają zorientować się w aktualnym stopniu zaawansowania konkretnej osoby w znajomości danego języka. Oczywiście takie testy nie obowiązują tych, którzy postanowili dopiero rozpocząć edukację w zakresie nowego dla nich języka.

Jak wybrać szkołę dla siebie?

Obecnie w każdym mieście można znaleźć co najmniej kilka placówek, które oferują nauczanie języków obcych. Wobec tej dużej konkurencji, każda szkoła językowa stara się w jakiś szczególny sposób przyciągnąć do siebie jak największą liczbę uczniów. Najpopularniejszym sposobem jest oczywiście stosowanie promocyjnych cen, które skłoniłyby potencjalnych uczniów, liczących się z kwestiami finansowymi. Niemniej ważne są jednak także inne aspekty, na przykład terminy prowadzenia zajęć. Wybierając najbardziej odpowiadającą osobistym potrzebom placówkę, należy zwrócić uwagę zarówno na opinię szkoły, jej zaplecze naukowo-kadrowe, jak też na to, na ile jest ona skłonna dostosować się do bardziej praktycznych potrzeb swoich uczniów.

Język angielski jest obecnie najczęściej nauczanym językiem obcym w polskich szkołach i w tej roli zastąpił wiodący w tej kwestii jeszcze w drugiej połowie XX wieku język rosyjski. Egzystując we współczesnym świecie nie sposób obyć się bez znajomości choćby podstaw języka angielskiego, który zdominował przestrzeń publiczną i rozrywkową. Podobnie jak Tolkienowska Wspólna Mowa, w której porozumiewali się przedstawicieli rozmaitych ras zamieszkujących fikcyjne Śródziemie, tak też język angielski pozwala porozumieć się obecnie ludziom różnych kultur.

Dla osobistych aspiracji lub z potrzeby

Kurs angielskiego to coraz częściej podejmowana aktywność i to niekoniecznie w środowisku osób młodych. Obecne realia ułatwionego kontaktu z całym szerokim światem, do którego dociera Internet, pozwala na nawiązywanie znajomości z ludźmi różnych narodowości. Zalety portali społecznościowych odkrywa obecnie także pokolenie osób w średnim wieku, które nie miały okazji uczyć się angielskiego podczas szkolnych zajęć lekcyjnych. Kurs angielskiego może być koniecznością również dla tych, którzy podjęli decyzję o emigracji zarobkowej, ale muszą poprawić znajomość języka na tyle, by móc zacząć funkcjonować w obcym państwie. Oczywiście aspiracje kształceniowe mogą dotyczyć także tych, którzy znają już język w pewnym stopniu, ale z różnych przyczyn chcą poprawić swoje lingwistyczne zdolności. Motywatorem tego rodzaju są często ważne egzaminy językowe, czekające na przykład kandydatów do naukowego stopnia doktora. Kurs angielskiego traktowany jest wówczas przez takie osoby jako nie tylko jako okazja do rozwijania własnych ambicji, ale również profesjonalna pomoc w przygotowaniach do spełnienia innych naukowych wyzwań.

Jak wybrać i znaleźć dobry kurs?

Dobrze skonstruowany kurs angielskiego przekaże swoim uczestnikom wszystkie niezbędne wiadomości teoretyczne, jakie należy posiadać by operować językiem obcym. Mowa tu przede wszystkim o wszystkich zasadach gramatyki oraz znajomości najważniejszego słownictwa. Poprzez współpracę z dobrze przygotowanym, posiadającym uprawnienia pedagogiczne lektorem, uczestnicy kursu mają okazję nabyć niezbędne umiejętności i udoskonalić te już posiadane. Posługując się obcym językiem, należy nieustannie dbać o zdolności rozumienia czytanego lub słuchanego tekstu, a także konstruowania własnych wypowiedzi. Kurs angielskiego służy przede wszystkim temu, by mieć okazję skonfrontować własne możliwości z osobą, która również posługuje się tym językiem. Okazja do odbycia konwersacji jest pouczająca dla samego ucznia oraz dla lektora, który orientuje się, jak ukierunkować dalszą naukę konkretnego adepta. Dobry kurs angielskiego zapozna ponadto swoich uczestników z kulturą krajów anglojęzycznych, zainspiruje ich i zachęci do pogłębienia wiedzy na przykład na temat bogatej i fascynującej kultury brytyjskiej. W wyborze dobrego kursu można kierować się certyfikatami, jakie zdobywają dane szkółki językowe czy opinią znajomych, którzy na konkretne zajęcia uczęszczali.