Limerick to miasto usytuowane w środkowo-zachodniej Irlandii. Osada ta ma długą historię, bowiem została założona już w 812 roku przez Duńczyków. W czasach średniowiecza była stolicą królestwa o tej samej nazwie i służyła za siedzibę królom Munsteru, jednej z czterech wielkich prowincji Irlandii, która obejmowała jej południowo-zachodni kraniec. To trzecie co do wielkości irlandzkie miasto jest obecnie jednym z tych, w których skupiła się polonia. Polska szkoła w Limerick została założona z myślą o patriotycznej edukacji dzieci polskich emigrantów.

Szlachetna i patriotyczna inicjatywa

Polska szkoła w Limerick powstała i zaczęła funkcjonować dzięki inicjatywie pani Doroty Wańdoch. Dostrzegła ona bowiem, że najmłodsze pokolenie Polaków, urodzone i wychowane już w Zjednoczonym Królestwie, a nie w Polsce, powinno mieć szansę by poznać kraj rodziców, opuszczony najczęściej z powodu emigracji zarobkowej. Wielu rodzinom zależy na tym, by przekazać dzieciom podstawowe informacje na temat Polski, zaznajamiać je z polskim językiem i kultywować konkretne zwyczaje. Szkoła daje jednak możliwość przeprowadzenia dzieci przez szczegółowo opracowany program nauczania, umożliwia zdobycie rzetelnych i uporządkowanych informacji na temat polskiej przeszłości i geografii. Szkolne lekcje języka polskiego są wręcz konieczne, by najmłodsi opanowali ten trudny przecież język w należytym stopniu. Polska szkoła w Limerick funkcjonowała początkowo pod nazwą Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, a jego działalność zainaugurowano 6 stycznia 2007 roku. Lekcje w tej placówce odbywają się raz w tygodniu, ponieważ jej uczniowie uczęszczają na co dzień do szkół irlandzkich, gdzie zdobywają wykształcenie ogólne.

Jaka jest pełna oferta kształceniowa szkoły?

Polska szkoła w Limerick to nieduża placówka oświatowa. Jej kadrę nauczycielską tworzy czworo pedagogów, którzy przekazują uczniom usystematyzowaną wiedzę na temat polskiego języka, kultury i wszelkiego rodzaju informacji o charakterze naukowym. Z ramienia działającej przy szkole Polonijnej Organizacji Oświatowej prowadzone są po polsku zajęcia z matematyki oraz katechezy. Poza uczęszczaniem na wiodące lekcje, uczniowie mają okazję rozwijać swoje indywidualne talenty, biorąc udział w organizowanych tu zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Chętni mogą pogłębiać wiedzę zdobywaną podczas lekcji, ale znajdzie się miejsce również dla tych, którzy chcą w miłej atmosferze rozwinąć zdolności artystyczne czy sprawność intelektualną. Dostępne są koła dla miłośników gimnastyki, tańca, a także szachów, astronomii czy też warsztaty dziennikarskie. U początków swej działalności, polska szkoła w Limerick kształciła 86 dzieci, w roku szkolnym 2007/2008 ukończyło 240 uczniów, zaś obecnie na organizowane tu zajęcia uczęszcza regularnie 500 osób. Liczby te wskazują, jak bardzo potrzebna była taka inicjatywa i jak dobrze sprawdziło się podjęte przedsięwzięcie. Polska szkoła w Limerick podlega polskiemu Ministrowi Edukacji Narodowej i Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Współcześnie podjęcie nauki obcego języka nie jest rzeczą kłopotliwą. W księgarniach znaleźć można szeroki wybór podręczników, omawiających nie tylko zawiłości gramatyczne języków obcych, ale także prezentujących spektrum najbardziej potrzebnego słownictwa. Wiele takich wydawnictw posiada także płyty multimedialne z programami umożliwiającymi naukę w bardziej nowoczesny sposób. Oczywiście istotnym elementem zestawów do nauki języka jest zawsze jakiś nośnik dźwięku, na którym zapisane są ścieżki prezentujące sposób, w jaki powinno się wymawiać słowa w danym języku. Ta pośrednia metoda jest do pewnego stopnia wystarczająca, jednak z powodzeniem zastąpi ją udział w specjalnym kursie, jaki organizuje każda szkoła językowa.

Dla laików i ambitnych

Szkoła językowa to miejsce, w jakim spotkać się mogą osoby o skrajnie różnych motywacjach do nauki, prezentujące rozmaite zawody i wiek. Najmłodszymi uczestnikami prowadzonych tu zajęć są uczniowie szkolni i akademiccy, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności, najczęściej w kontekście czekających ich egzaminów: czy to maturalnych czy wiążących się z uzyskaniem certyfikatu bądź stopnia naukowego. Szkoła językowa to jednak również miejsce dla tych, którzy nie mieli nigdy dotąd do czynienia z danym językiem obcym, a odczuwają potrzebę poznania go w możliwie najlepszym stopniu. Niektórzy decydują się na udział w zorganizowanych zajęciach również dlatego, że przeczuwają iż prowadzone przez kogoś lekcje, wypełnione także testami umiejętności, najlepiej zmotywują ich do przyłożenia się do nauki.

Jak to działa?

Szkoła językowa przypomina pod względem funkcjonowania każdą inną placówkę oświatową. Jej dzień pracy to sekwencja zajęć, prowadzonych w niedużych grupach przez wykwalifikowanych lektorów. Lekcje odbywają się zazwyczaj przy wykorzystaniu wybranego podręcznika, który przeprowadza członków danej grupy przez zaplanowany kurs, który ma na celu podniesienie ich możliwości komunikacyjnych i wzbogacenie wiedzy teoretycznej. W odróżnieniu jednak od zwykłych szkół, szkoła językowa stosuje specjalne egzaminy wstępne, które pomagają zorientować się w aktualnym stopniu zaawansowania konkretnej osoby w znajomości danego języka. Oczywiście takie testy nie obowiązują tych, którzy postanowili dopiero rozpocząć edukację w zakresie nowego dla nich języka.

Jak wybrać szkołę dla siebie?

Obecnie w każdym mieście można znaleźć co najmniej kilka placówek, które oferują nauczanie języków obcych. Wobec tej dużej konkurencji, każda szkoła językowa stara się w jakiś szczególny sposób przyciągnąć do siebie jak największą liczbę uczniów. Najpopularniejszym sposobem jest oczywiście stosowanie promocyjnych cen, które skłoniłyby potencjalnych uczniów, liczących się z kwestiami finansowymi. Niemniej ważne są jednak także inne aspekty, na przykład terminy prowadzenia zajęć. Wybierając najbardziej odpowiadającą osobistym potrzebom placówkę, należy zwrócić uwagę zarówno na opinię szkoły, jej zaplecze naukowo-kadrowe, jak też na to, na ile jest ona skłonna dostosować się do bardziej praktycznych potrzeb swoich uczniów.

Język angielski jest obecnie najczęściej nauczanym językiem obcym w polskich szkołach i w tej roli zastąpił wiodący w tej kwestii jeszcze w drugiej połowie XX wieku język rosyjski. Egzystując we współczesnym świecie nie sposób obyć się bez znajomości choćby podstaw języka angielskiego, który zdominował przestrzeń publiczną i rozrywkową. Podobnie jak Tolkienowska Wspólna Mowa, w której porozumiewali się przedstawicieli rozmaitych ras zamieszkujących fikcyjne Śródziemie, tak też język angielski pozwala porozumieć się obecnie ludziom różnych kultur.

Dla osobistych aspiracji lub z potrzeby

Kurs angielskiego to coraz częściej podejmowana aktywność i to niekoniecznie w środowisku osób młodych. Obecne realia ułatwionego kontaktu z całym szerokim światem, do którego dociera Internet, pozwala na nawiązywanie znajomości z ludźmi różnych narodowości. Zalety portali społecznościowych odkrywa obecnie także pokolenie osób w średnim wieku, które nie miały okazji uczyć się angielskiego podczas szkolnych zajęć lekcyjnych. Kurs angielskiego może być koniecznością również dla tych, którzy podjęli decyzję o emigracji zarobkowej, ale muszą poprawić znajomość języka na tyle, by móc zacząć funkcjonować w obcym państwie. Oczywiście aspiracje kształceniowe mogą dotyczyć także tych, którzy znają już język w pewnym stopniu, ale z różnych przyczyn chcą poprawić swoje lingwistyczne zdolności. Motywatorem tego rodzaju są często ważne egzaminy językowe, czekające na przykład kandydatów do naukowego stopnia doktora. Kurs angielskiego traktowany jest wówczas przez takie osoby jako nie tylko jako okazja do rozwijania własnych ambicji, ale również profesjonalna pomoc w przygotowaniach do spełnienia innych naukowych wyzwań.

Jak wybrać i znaleźć dobry kurs?

Dobrze skonstruowany kurs angielskiego przekaże swoim uczestnikom wszystkie niezbędne wiadomości teoretyczne, jakie należy posiadać by operować językiem obcym. Mowa tu przede wszystkim o wszystkich zasadach gramatyki oraz znajomości najważniejszego słownictwa. Poprzez współpracę z dobrze przygotowanym, posiadającym uprawnienia pedagogiczne lektorem, uczestnicy kursu mają okazję nabyć niezbędne umiejętności i udoskonalić te już posiadane. Posługując się obcym językiem, należy nieustannie dbać o zdolności rozumienia czytanego lub słuchanego tekstu, a także konstruowania własnych wypowiedzi. Kurs angielskiego służy przede wszystkim temu, by mieć okazję skonfrontować własne możliwości z osobą, która również posługuje się tym językiem. Okazja do odbycia konwersacji jest pouczająca dla samego ucznia oraz dla lektora, który orientuje się, jak ukierunkować dalszą naukę konkretnego adepta. Dobry kurs angielskiego zapozna ponadto swoich uczestników z kulturą krajów anglojęzycznych, zainspiruje ich i zachęci do pogłębienia wiedzy na przykład na temat bogatej i fascynującej kultury brytyjskiej. W wyborze dobrego kursu można kierować się certyfikatami, jakie zdobywają dane szkółki językowe czy opinią znajomych, którzy na konkretne zajęcia uczęszczali.

Obywatele tego kraju cieszą się często skrajnymi opiniami wśród innych narodów. Począwszy od szkodliwych i niezbyt przychylnych stereotypów, aż po bardzo pozytywne opinie. Te pierwsze dotyczą na ogół wątpliwej uczciwości, ale także postrzegania Polaków jaków taniej siły roboczej, która w wielu zachodnich państwach pozbawiania zatrudnienia ich obywateli. Natomiast pozytywne komentarze dotyczą tego, że Polacy na świecie bardzo ciężko pracują. Są również inteligentni i wywiązują się ze swoich obowiązków efektywnie. Słyszy się, że na tle innych narodów wyróżniamy się właśnie zaangażowaniem w pracę, ale również przedsiębiorczością i otwartością na inne kultury, narody czy wartości. Raz na jakiś czas zwłaszcza polskim politykom zdarza się zaburzyć ten pozytywny obraz swoim zachowaniem, bądź szczególnie nieszczęśliwym komentarzem. Generalnie jednak Polacy na świecie mają się dobrze. Poza granicami Polski żyje sporo ponad dwa miliony jej obywateli. Bardzo liczna grupa to emigranci, którzy opuścili swój rodzinny kraj po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej. Już wcześniej wielu rodaków pracowało na Zachodzie, ale dopiero nieco ponad dekadę temu, Polacy na świecie zaczęli być głównie Polakami mieszkającymi i pracującymi na zachodzie Starego Kontynentu. Najliczniejsza polonia mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam również pojawia się ostatnimi czasy najwięcej zgrzytów społecznych i politycznych, wynikających z tak licznej obecności Polaków na Wyspach Brytyjskich. Mówi się nawet o realnym i daleko idącym zaostrzeniu przywilejów w ramach polityki imigracyjnej Wielkiej Brytanii. W tej debacie odniesienie do Polaków pojawia się bardzo często. Polacy na świecie to również spora grupa za naszą zachodnią granicą. Niemcy okazały się dla wielu rodaków kolejnym już domem. Spora ich część w ogóle nie rozważa powrotu do Polski, ponieważ właśnie w Niemczech znaleźli swoje miejsce na ziemi. Powoli, ale konsekwentnie zmienia się obraz, jaki mają Polacy na świecie. Wiele jest zapewne jeszcze do zrobienia w tej sprawie. Pocieszający jest natomiast fakt, że przedstawiciele Narodu Polskiego coraz częściej dostrzegają swoją wartość. Czują się pełnoprawnymi Europejczykami i obywatelami świata. Nie zgadzają się na złe warunki pracy i domagają się za nią uczciwego wynagrodzenia. A pracują ciężko. Polacy na świecie przekonują, że nie chcą być społecznymi pasożytami. Wolą pracować, płacić podatki i uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności. Wielu z nich przekonuje, że chętnie zostaliby w kraju, gdyby ich własne państwo dawało im jakiekolwiek perspektywy. Jak do tej pory Polska choć silniejsza niż przed laty, to nadal zmaga się ze zmianami, charakterystycznymi dla młodych demokracji i dopiero kształtującego się wolnego rynku. Zmiany gospodarcze zachodzą dosyć szybko. Zwłaszcza w kontekście zdecydowanie bardziej opornych zmian w mentalności. Polacy na świecie walczą jednak ze stereotypowym postrzeganiem. A przede wszystkim nabierają coraz większego poczucia własnej wartości i bronią swojego dobrego imienia.

Stany Zjednoczone przestały być przez Polaków traktowane niczym synonim ekonomicznego i społecznego raju. Mieszkańcy kraju nad Wisłą nadal chętnie podróżują do USA, ale rzadziej niż przed laty motywują ich cele finansowe. Teraz Stany Zjednoczone odwiedza się, aby móc spotkać się z krewnymi, odpocząć czy zobaczyć przysłowiowy kawałek świata.

Continue reading

Około dwóch i pół miliona Polaków mieszka za granicą. To dużo, biorąc pod uwagę liczebność kraju na poziomie około trzydziestu ośmiu i pół miliona. Wielu emigrantów mieszka w innych krajach od lat. I powrót do Polski wcale im się nie marzy. Niektórzy liczą na to, że kiedyś w jakiejś odległej przyszłości będą mogli wrócić. Może na starość? Kto wie, gdyż w tym czasie wiele może się zdarzyć.

Continue reading

Samotność może dotknąć każdego. Tak osobę samotną, jak również tę będącą w związku. Nie musi ona wynikać z faktycznego braku relacji z innymi. Zdarza się bowiem, że nawet osoby otoczone mnóstwem ludzi czują się bardziej samotne niż ci, których relacje społeczne są skrajnie ograniczone. Warto mieć również na uwadze, że samotność opiera się na emocjach jednostki.

Continue reading

Relacje z innymi ludźmi to ważna sfera życia każdego człowieka, który pozostaje przecież istotą z natury społeczną. Są one ważne dla tych, którzy mieszkają w swoich ojczystych krajach, ale stają się również niezwykle istotne dla emigrantów. Być może właśnie dlatego polskie randki w UK cieszą się aż taką popularnością. W Wielkiej Brytanii mieszka już około ośmiuset tysięcy Polaków i wielu z nich szuka miłości.

Continue reading

Święta to z jednej strony czas magiczny i wyjątkowy, który chętnie spędza się z ukochanymi osobami. Niestety, dla wielu polskich emigrantów jest to również okres, w którym odczuwają swoją samotność szczególnie dotkliwie. Dotyczy to zwłaszcza tych Polaków, którzy święta w Wielkiej Brytanii spędzają bez najbliższej rodziny.

Continue reading

Stolica Wielkiej Brytanii to niejako marka sama w sobie. Słyszeli o niej mieszkańcy zapewne wszystkich rejonów świata. Wielu właśnie do Londynu pojechałoby najchętniej. Można tam zwiedzić piękne i wielowiekowe zabytki, miejsca stanowiące tło wielu wydarzeń, które później przeszły do historii.

Continue reading