Pierwsza wyższa uczelnia w USA

Harvard University, zwany także potocznie Uniwersytetem Harvarda, to najstarsza placówka w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się kształceniem akademickim. Choć oficjalnie miano uniwersytetu przysługuje jej od 1780 roku, została założona już w roku 1636, czyli u początków istnienia nowego państwa na terenie Ameryki Północnej.

Na siedzibę szkoły wybrano miasteczko Newtown, nieopodal Bostonu, lecz miasto w którym placówka ta obecnie się znajduje, nosi nazwę Cambridge. Nazwa ta automatycznie odsyła do brytyjskiej prestiżowej uczelni, uznawanej za najlepszą na Wyspach Brytyjskich. Harvard pełni w USA analogiczną rolę, pozostając synonimem gruntownego wykształcenia, nobilitując swoich absolwentów jako osoby światłe, ambitne I poważnie myślące o swoim wykształceniu.

Kilka faktów z historii

Uniwersytet zawdzięcza swoją nazwę purytańskiemu duchownemu, który ufundował powstanie placówki. Wielebny John Harvard nie tylko wspomagał nową oświatową placówkę finansowo aż do końca swojego życia, ale także zapisał jej w spadku swoje prywatne księgozbiory oraz majątek, który miał pomóc utrzymać uczelnię także po jego śmierci. Uroczyste nadanie ówczesnemu college-owi imienia jego dobroczyńcy miało miejsce w 1639 roku. Do dziś nazwa uniwersytetu zachowuje więc pamięć o tej postaci. W dziejach tej placówki zapisali się także związani z nią naukowcy, którym leżała na sercu przede wszystkim jakość prowadzonego tu kształcenia. Już w XVII wieku studentom uczelni wypłacane były doceniające ich wysiłek i mobilizujące do dalszej pracy stypendia finansowe – ufundowała je Ann Radcliff. Najistotniejsze reformy wewnętrzne, dotyczące strategii nauczania w Harvard University, przeprowadził w drugiej połowie XIX wieku jego ówczesny prezydent, Charles William Eliot. Diametralnie zmienił on zasady kształcenia, wprowadzając zajęcia praktyczne, przekonując że najlepsze efekty da połączenie nabywania teoretycznej wiedzy z praktykowaniem jej. To również za sprawą jego inicjatywy pracujący na uczelni profesorowie zostali skłonieni do prowadzenia w placówce własnych badań, czyniąc tym samym z Harvard University ośrodek badawczy. Z czasem stał się on jednym z najważniejszych punktów na naukowej mapie Stanów Zjednoczonych.

Słynni absolwenci i szerokie horyzonty

Grono absolwentów Harvard University współtworzą najważniejsze osobistości Stanów Zjednoczonych. Studiowali tu między innymi kolejni prezydenci tego kraju, w tym Theodore Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush i Barack Obama. Naukowe ambicje i pragnienie pobierania wykształcenia na wysokim, światowym poziomie przywiodły tu także Polaków: literata Czesława Miłosza, lingwistę Wiktora Weintreuba i dziennikarkę Agatę Passent. Także obecnie uczelnia ta należy do najbardziej renomowanych placówek tego rodzaju na świecie i przyciąga kolejnych adeptów nauki. Oferta uniwersytetu jest bardzo szeroka, obejmuje zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne. To powszechnie poważany ośrodek kształcenia prawników, różnego rodzaju lekarzy, biznesmenów. Konkretne wydziały zaspokoją potrzeby osób o rozmaitych aspiracjach życiowych.

Dodaj komentarz